Com es coneix la conductivitat tèrmica del terreny?
La conductivitat tèrmica és la propietat física d'un material que determina la facilitat amb que el calor pot passar a través d'ell.

Una eina útil per conèixer la conductivitat del nostre terreny és una prova/test de resposta tèrmica, duta a terme en un Bescanviador Vertical de Calor, aquest BVC és un pou pilot per més endavant incorporar-se a la resta de pous del camp. Aquest fet fa que no sigui rendible per a petites instal.lacions, tot i que a la llarga quantes més dades reals estiguin recollides millor per a futures instal.lacions.test de resposta tèrmica

Un TRT consisteix en posar una càrrega de calor en un fluid i fer-lo passar per el bescanviador, registrant les temperatures de sortida fins a 72 hores després. Des de finals de la dècada dels 90, aquesta tecnologia s'ha fet més popular, i avui en dia s'utilitza de forma rutinària en molts països per al disseny d'edificis grans, permetent que la mida de les perforacions s'ajusti a les que el terreny pot assumir, tant per evitar sobre-dimensionaments com infra-dimensionaments.

Conèixer la conductivitat tèrmica mitjana d'un material és un requisit previ per a un bon disseny dels bescanviadors dins d'un camp geotèrmic. No existeix una única solució per a totes les necessitats. Seleccions arbitràries de profunditat, separació i altres paràmetres sense una primera confirmació de condicions geològiques, posen en risc el projecte en si mateix.

El procés i els procediments emprats per SIALTEC durant una prova de conductivitat tèrmica de sòl segueixen les recomanacions de l'ASHRAE (Societat Americana de Calefacció, Refrigeració i Aire Condicionat Engineers, Inc) i IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association). Les dades recollides, es poden tractar de manera digital, i s'interpreten amb el mòdul TRT del programari Ground Loop Design 2009 v 6.6.1 de la casa Gaia Geothermal, LLC. Aquests càlculs es basen en el model de pendent de línia (Ingersoll & Plass, 1948), a on es considera que la transmissió de calor al voltant del forat durant un test pot ser assumit com un procés conductiu, en una direcció radial i constant al llarg de la perforació. A efectes pràctics l'intercanviador pot assimilar-se a una línia contínua que emana calor. Diferents autors Eklöf & Gehlin (1996) i Austin (1998) han desenvolupat les equacions fins a la més bàsica:Per què fer un TRT?

test de resposta tèrmicaEn les instal.lacions geotèrmiques el subsòl és una part molt important que es calcula una vegada i resta enterrat durant tota la vida útil de la instal.lació. Dins de l'equació d'una instal.lació geotèrmica un TRT desvetlla la incògnita més important, per tal de poder dissenyar instal.lacions de més de > 30 Kw, però també per a instal.lacions més pètites, quan es vulgui conèixer més bé el subsòl de la zona o els rendiments dels rebliments utilitzats per segellar el pou geotèrmic.SIALTEC - C. Centre d'Empreses, 1-7 - 17178 Les Preses Girona - 902 898 137 - 626 21 05 03 - info@sialtec.cat                                                                        Versión en español
WEBSite creat i dissenyat per Arluk Software, S.L.