Temperaturas/metros       
SIALTEC és una empresa especialitzada en estudis tècnics a l'entorn de energia geotèrmica de baixa entalpia. SIALTEC és la resposta a l'externalització dels costos de tota empresa d'instal.lacions de calefacció geotèrmica.

Com podem ajudar?

Des del principi, en l'inici del projecte geotèrmic, estem especialitzats en el càlcul de bescanviadors geotèrmics mitjançant programari especialitzat: Ground Loop Design 2009 v 6.6.1; Earth Energy Designer v. 3.15, en Estudis de Conductivita Tèrmica i en la instal.lació de sondes per a petites instal.lacions.

Arquitectes/Promotors, Enginyeries i contractistes:

"Outsourcing", la nostra especialització ens permet dedicar els recursos a l'actualització i formació específica dels nostres serveis, com per exemple en el manteniment de maquinari, coordinació de contractistes no especialitzats en el seu projecte integrat i de llargues proves "in situ". Des de SIALTEC es fa un enfoc decidit cap als serveis al voltant de les instal.lacions geotèrmiques per tal de que es vagin desenvolupant aquests sistemes de calefacció/refrigeració en una situació d'aposta per les energies renovables i la reducció de les emissions de CO2.
SIALTEC - C. Centre d'Empreses, 1-7 - 17178 Les Preses Girona - 902 898 137 - 626 21 05 03 - info@sialtec.cat                                                                        Versión en español
WEBSite creat i dissenyat per Arluk Software, S.L.