Les Bombes de Calor Geotèrmiques, són sistemes en que es combina una bomba de calor amb un bescanviador de calor en el subsòl (sistemes de circuit tancat), o alimentats per aigua subterrània d'un pou (sistemes de circuit obert).

El bescanviador de calor del subsòl, bé pot ser un tub horitzontal col.locat dins d'una rasa o un tub vertical col.locat dins d'un pou. Aquest últim es denomina en la literatura anglesa un Borehole Heat exchange (BHE). Aquests tubs de polietilè enterrats fan servir la terra com una font de calor quan funciona en mode d'escalfament d'un fluid (normalment aigua o aigua-barreja d'anticongelant) com a mitjà de comunicació la transferència de calor la bomba de calor, utilitzant d'aquesta manera l'energia geotèrmica.
bomba de calor
En el mode de refredament, s'utilitza la terra com un dissipador de calor. Per cada kWh de calefacció o refrigeració de sortida, o sigui de sensació de calor, actualment les Bombes de Calor requereixen uns 0,22-0,35 kWh d'electricitat, que és 30% -50% menys que el consum d'energia estacional de bombes de calor d'aire, que utilitzen l'atmosfera com a font de calor i dissipació.

La proporció d'energia útil sobre el consum d'electricitat d'una bomba de calor en condicions de funcionament donat es defineix com coeficient de "execució" o COP. Els paràmetres que condicionen un COP o l'eficiència energètica d'una bomba de calor depenen de la temperatura de l'aigua d'entrada del circuit enterrat, que depèn alhora de les condicions geològiques (hidrologia, litologia), climàtics (hores d'insolació solar) i els paràmetres tècnics (longitud i tipus de bescanviador de calor, material, tipus i qualitat de la injecció, etc.) Altres factors que afecten al rendiment d'una bomba de calor són les hores calefacció / refrigeració de càrrega, el tipus de construcció dels tractaments finals d'aire de la calefacció / refrigeració.

Atès que a profunditats de menys de 8 metres la temperatura del sòl és constant durant tot l'any (depenent de les condicions meteorològiques o la temperatura ambient) i augmenta lleugerament amb la profunditat sota la superfície del sòl, els sistemes de perforació vertical mostren un millor rendiment i eficiència energètica respecte bescanviadors de calor horitzontal.

calculs bomba de calorAmb la BHE com a font o evacuació de calor, les bombes de calor geotèrmiques poden oferir tant calefacció i refrigeració en qualsevol lloc, amb gran flexibilitat per a satisfer qualsevol demanda. Més de 20 anys de R + D centrats en Bescanviadors Verticals de Calor a Europa han donat lloc a un desenvolupament ben establert en sostenibilitat d'aquesta tecnologia, així com el disseny, soroll i els criteris d'instal.lació en general. Malgrat l'ús de bombes de calor geotèrmiques per més de 50 anys (primer als EUA), la penetració de mercat d'aquesta tecnologia, tot i que evident en alguns països, com per exemple, Alemanya, Suïssa, Àustria, Suècia, Dinamarca, Noruega, França i EUA, es troba encara en la seva infància, amb els combustibles fòssils que dominen el mercat de la calefacció dels edificis i l'ús de les bombes de calor aire-aire que dominen el mercat de la refrigeració dels edificis.
SIALTEC - C. Centre d'Empreses, 1-7 - 17178 Les Preses Girona - 902 898 137 - 626 21 05 03 - info@sialtec.cat                                                                        Versión en español
WEBSite creat i dissenyat per Arluk Software, S.L.